Heti foglalkozások 72.

Tematikus foglalkozás:

A mai foglalkozás témája az önkéntesség volt. A téma apropóján megnéztünk két kisfilmet. Hogyan kerülhetünk nehéz helyzetbe? Mit tehetünk? Hogyan segíthetünk? Szülői minták: a segítségnyújtás lehetséges formái. A foglalkozás zárásaként csoportmunkában dolgoztunk. Mit kellene elengednünk és mi az, ami maradjon? Az elengedést jelző fogalmakat lufiba írták a gyerekek pl. fájdalom, betegség, szegénység, a megőrzendő értékek beíráshoz minden csoport más formát keresett pl. volt, aki ládába zárta a szeretetet, békét és a családot.

Európai Uniós foglalkozás:

Ezen a foglalkozáson az adományozást választottam fő témaként. Annak jártunk utána, hogy mi az a Mikulásgyár és milyen jelentősége van ennek az akciónak. Az internet segítségével keresgéltünk olyan lehetőségeket, amelyekkel az ember részt vehet hasonló kezdeményezésekben. Próbáltam a gyerekekkel elsajátíttatni azt a fajta gondolkodásmódot, mely az önzetlen segítségnyújtás fontosságát emeli ki.

Magyar fejlesztő foglalkozás:

A mai órán folytattuk a Petőfi-projektet a János vitéz feldolgozásával.

Elsőként az előző órán készített kvízek közül oldottunk meg egyet a wordwall.net oldalon. Ezután kiértékeltük a feladatokat. Majd Elolvastuk a János vitéz 1-4. részét, és az interaktív táblán megoldottunk több feladatot, amelyek a helyszínekre, szereplőkre, időpontokra, és az alaphelyzetre kérdeztek rá. Majd az elbeszélő művek szerkezetét beszéltük meg, amelynek során szókártyákat párosítottak a különböző szerkezeti egységekkel. Végül egy játékban megkerestük Jancsi bárányait, amelyeket elhagyott.

Jól éreztük magunkat, érdekes, tartalmas tanóra volt.

Matematika fejlesztő foglalkozás:

A hosszúság mértékegységeivel és kapcsolatukkal foglalkoztak a tanulók ez alkalommal. Az SI mértékrendszer is szóba került a téma feldolgozása során. Különböző mérőeszközöket használtak a mérések során. Például mérőszalagot, méterrudat, vonalzót. Áttekintették a régen használt vagy más országokban használt hosszúságegységek. A méréseket megelőzően a különböző hosszúságokat meg is becsülték.

Német nyelvi foglalkozások:

Az új év első foglalkozásának témája a szilveszteri és újévi népszokások voltak. Szövegfeldolgozás keretében megismerkedtek a gyerekek  6 különböző ország újévi szokásaival, melyekhez aztán feladatokat oldottak meg. Az elsődleges cél a témához kapcsolódó szóanyag átismétlése volt, de érdekes volt összehasonlítani más országokkal a magyar hagyományokat és régi népszokásokat. A foglalkozás végén aztán megnéztünk egy  hétperces videót is a világ tíz különböző országáról, amelyben bemutatták, hogy hol milyen módon ünneplik a szilvesztert és az újévet.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.