Iskolánkról

Iskolánk története

Az első iskola Cikón 1870-ben épült.. A helyi iskolaügy tehát több mint 140 éves múltra tekint vissza. Intézményünk neve Cikói Perczel Mór Általános Iskola, működését 5 épület szolgálja. Tanulóink nem csak cikói lakosú gyerekek, társulási megállapodás keretében Mőcsény, Grábóc települések tanulóit is ellátjuk. Iskolánk 8 osztályos általános iskola, minden évfolyamon egy-egy osztállyal.

A 2015/2016-es tanévben tanulóink száma 92 fő. Fiúk-lányok aránya 60-40%, alsó tagozatban nagyon kevés a lányok száma, két osztályban 2-2 lány van. Intézményünkben a 2015/2016-os tanévben 10 fő sajátos nevelési igényű tanulót foglalkoztatunk integrálva. Ezeket a tanulókat gyógypedagógusként heti 2 órában foglalkoztatom egyéni fejlesztések keretében. Iskolánk német nemzetiségi intézmény, heti óraszámuk a gyerekeknek 6 óra német. A Szülői Munkaközösséggel, helyi civil szervezetekkel, illetve a Községi Önkormányzattal, Német Nemzetiségi Önkormányzattal jó kapcsolatot ápolunk. Zsáktelepülés lévén, sajnos magas a munkanélküliség aránya a lakosság körében, a hátrányos helyzetű tanulóink száma magas, 70%. Tantestületünk 13 fő pedagógusból áll, egy fő áll nyugdíjaztatás előtt, átlagéletkor 36 év. Jól képzett, több diplomás pedagógusokból tevődik össze tantestületünk. Kis létszámunkra való tekintettel „hivatalos”munkaközösségünk nincs, azonban az azonos szakokat tanító kollégák között szoros az együttműködés, egymást jól tudják segíteni. Kiemelt kis közösségeink az alsó tagozatosok, felső tagozatosok, német szakosok. Én öt éve lettem iskolánk vezetője, jó kapcsolatban vagyok kollégáimmal, az ő biztatásukra vállaltam ezt a feladatot. Közös célunk, intézményünk jó működése, ezért minden feladatot közösen oldunk meg, veszünk részt a község életében. A tantestület tehát olyan intézményt képzel el távlatosan, amely képes a társadalmi elvárásoknak megfelelően ellátni a helyi közösség számára fontos nevelési-oktatási feladatokat, amely jó alapot vet, mire lehet építeni. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a programcsomagok szemléletmódjával és tevékenységrendszerével hatékonyan hozzájárulunk tanulóink kulcskompetenciájának fejlesztéséhez., amely jó alapot szolgáltat számukra az élethosszig tartó tanulás megalapozásához, a sikeresebb munkaerő piaci elhelyezkedéshez.

Iskolánk tárgyi feltételei kimagaslóak, hírneve szűkebb és tágabb környezetében is növekszik, pedagógusaink továbbképzéseken, újabb diplomát adó képzéseken olyan pedagógiai tudásra tesznek szert, melyek növelik szakmai presztízsüket más iskolákkal szemben.  9 tanterem + egy fejlesztő szoba+ tornaszoba áll a tanulók rendelkezésére. A kiscsoportos fejlesztéshez szükséges eszközök szintén rendelkezésemre állnak, fejlesztő szobánk jól felszerelt.

Iskolánk testvérkapcsolata a németországi Dautphetal  településsel 20 éves múltra tekint vissza. Az idei tanév szeptemberében 16 fő tanulóval látogattunk el Dauphetal településére, ahol egy felejthetetlen egy hetet töltöttek gyerekeink, kitűnő lehetőség volt a nyelvtanulásra tanulóinknak. A következő tanév első felében várjuk az onnan érkező tanulókat.

2016.január 1-től intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet, ezért ökoiskolai munkatervünk is életbe lépett szeptembertől. Kiváló lehetőség ez diákjaink számára, hogy a helyi adottságokat kihasználva természet közelibbé alakíthatjuk mindennapjaikat.

A 2015/2016-os tanévtől minden diákunk 16 óráig az intézményben tartózkodik, így négy napközis csoportunk alakult. A délutáni foglalkozásokat az adott osztályban tanító kollégák tartják, így könnyítve a másnapra való felkészülést.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.