Heti foglalkozások 69.

Tematikus foglalkozás:

A mai foglalkozáson a család, a barátok, az iskola után áttértünk a nemzeti identitás kérdésére. Megnéztünk két képet a kivándorlásról. Vélemények ütköztetése: milyen okai lehetnek a kivándorlásnak? Lehetsz-e boldog egy másik országban? A beilleszkedés nehézségei. Minden állampolgár felelős hazájáért, ismerni kell anyanyelvünket, kultúránkat, történelmünket. Fontos a nemzeti büszkeség, de minden nép így van ezzel, és egyik nemzet sem előrébb való, ez teszi sokszínűvé a világot.

Európai Uniós foglalkozás:

Az uniós foglalkozás témáját is az adventi időszak szolgáltatta. Elsőként annak jártunk utána, hogy mely országokban „létezik” egyáltalán a Mikulás fogalma, hol, melyik országban ki hozza az ajándékot a gyerekeknek. Összehasonlítottuk az egyes országokra jellemző szokásokat is a téli szünet tekintetében. A gyerekek elmondták véleményüket, hogy kinek mely szokások tetszettek a legjobban a megismertek közül.

Magyar fejlesztő foglalkozás:

A mai órán Petőfi Sándor életével foglalkoztunk.

Elsőként egy kvízt oldottunk meg, amelyben az író életének különböző adataira kérdeztem rá. Ezután az internetre csatlakoztunk, és életének minden fontos eseményéhez képet választottak a gyerekek csoportmunkában. Ezeket bemásolták wordbe, majd megformázták őket. Majd a fontos helyszínekhez, nevekhez és időpontokhoz szókártyákat készítettek, melyeket szintén megformáztak. Végül kinyomtattuk őket, és tárlatot szerveztünk belőle. Mindenki nagyon alapos és precíz munkát végzett.

Jól éreztük magunkat a tanóra közben, már várták a gyerekek, hogy következő órán folytassuk a projektet.

Matematika fejlesztő foglalkozás:

A foglalkozás során testek vizsgálatával foglalkoztunk. A környezetünkben található tárgyakat figyelték meg aszerint a gyerekek, hogy milyen felület határolja ezeket illetve megállapításokat tettek konvex és konkáv jellegzetességükre vonatkozóan. A sokszöglapú testek esetében megnevezték, megszámlálták a lapokat, csúcsokat, éleket. Az elemzések során a halmazszemléletük fejlesztésére is sor került. Továbbá összegzésképpen az eddigi geometriai ismereteiket, legfőképpen a szerkesztésekre vonatkozóan átismételték, gyakorolták.

Német nyelvi foglalkozások:

December hónap beköszöntével a német foglalkozás fő témája is a közeledő karácsonyi ünnepkör lett. Elsőként az adventi időszak főbb neves napjait és időpontjait összegeztük, majd játékos feladatok (memória, activity, dominó stb.) segítségével előhívtuk a témával kapcsolatban eddig megszerzett ismereteinket. A ráhangolódás részeként megtanultuk a “Leise rieselt der Schnee … “című dalt is. A gyerekek szerették a feladatokat, szívesen játszottak és mindeközben tanultak is.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.